Certifikati i politike upravljanja

Politika privatnosti

Ciljevi KING ICT, kao voditelja obrade, su da vaše osobne podatke obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno, na načine koji pružaju primjerenu sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili …

Politika kvalitete

U KING ICT svjesni smo da uspjeh našeg poslovanja ovisi o zadovoljstvu kupaca. Dosljedno nastojimo u potpunosti razumjeti njihove sadašnje i buduće potrebe, zadovoljiti njihove zahtjeve i nadmašiti njihova očekivanja, zato: …

Politika okoliša

U KING ICT svjesni smo da održivost našeg poslovanja ovisi o skladnim odnosima sa svim dionicima našeg poslovanja, te nastojimo u potpunosti razumjeti njihove sadašnje i buduće potrebe, uključujući prirodu, razmjere i utjecaj na …

Politika informacijske sigurnosti

Priroda poslovanja KING ICT zahtijeva obradu i razmjenu informacija s unutarnjim i vanjskim dionicima našeg poslovanja. Za održavanje kontinuiteta našeg poslovanja važno je poduzimati mjere sa ciljem zaštite informacijske …

Certifikat poslovne sigurnosti

Tvrtka KING ICT posjeduje certifikat poslovne sigurnosti od 25.09.2014. godine. U skladu s njime, tvrtki je omogućen rad s klasificiranim podacima i sklapanje klasificiranih ugovora stupnja tajnosti: Nacionalno TAJNO, NATO SECRET i EU SECRET. …

Rješenje za obavljanje djelatnosti privatne - tehničke zaštite

KING ICT posjeduje važeće Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za obavljanje djelatnosti privatne zaštite – tehničke zaštite. Time je KING ICT u potpunosti usklađen sa zakonskom regulativom Republike …