Industrije

Podatkovni centar za TV postaju

Izgradnja podatkovnog centra za TV postaju Al Jazeera Balkans

HRplus - upravljanje ljudskim potencijalima

M SAN Grupacija uvela je softversko rješenje za podršku procesima upravljanja ljudskim potenci­jalima