Industrije

IAKS

Agencija za plaćanja u poljoprivredi uvela je informacijski sustav za dodjelu i praćenje poticaja u poljoprivredi

ARKOD

Agencija za plaćanja u poljoprivredi uvela je sustav koji evidentira stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta na temelju zračnih snimaka