ICT rješenja

POSLOVNI PROCESI - Informatizacijom poslovnih aktivnosti do izvrsnosti
Download PDF

Informacijski sustav za Cargo poslovanje

Informacijski sustav za željeznički prijevoz tereta

IS CARGO je informacijski sustav za centralno upravljanje procesom prijevoza tereta. Osigurava podršku poslovnim procesima modernih željezničkih prijevoznika: upravljanje procesom narudžbi i naplata, planiranje potrebnih resursa, međunarodno praćenje prijevoza, optimizacija upravljanja i raspoređivanja praznih vagona, poboljšano upravljanje imovinom.

Prednosti

Sustav omogućava jednostavnije odvijanje financijskih i administrativnih procesa. 
Uz implementiran IS CARGO sustav, provozni postupak odvija se bez papira - na bazi elektroničkih poruka prema carini (NCTS sustav), a poštivanje međunarodnih regulativa o razmjeni informacija s drugim članicama UIC-a (International Union of Railways) uvelike je olakšano.

Tehnologija

IS CARGO rješenje, koje tvrtka KING ICT implementira, integrirani je sustav koji se sastoji od sljedećih sustava:
  • Rail Cargo System (RCS) - Narudžba, Planiranje i produkcija te Administracija
  • SAP - Financije te Ugovori i korisničke tarife
  • New Computerised Transit System (NCTS)
  • eCARGO web portal
  • DMS Arhiva