Novosti

KING ICT postao nositelj certifikata ISO 14001


KING ICT vodeći sistem integrator postao je ponosni nositelj certifikata ISO 14001. Uvođenjem Sustava upravljanja okolišem i potvrđivanjem njegove sukladnosti s međunarodnom normom ISO 14001 pokazali smo, da  rad  i briga za okoliš nisu rezultat slučaja, nego posljedica  planskog i uređenog poslovanja.
Certifikat ISO 14001 nadogradnja je na KING ICT Politiku i Sustav upravljanja okolišem koji predstavljaju temelje za poslovanje prema načelima gospodarskog i socijalno održivog razvoja.

KING ICT se opredijelio za suvremene trendove u zaštiti okoliša i održivom razvoju koji su usklađeni sa zakonskim i drugim zahtjevima vezanim za zaštitu okoliša, tehnički su adekvatni, gospodarstveno provedivi i društveno odgovorni. Dokaz je to da brinemo o utjecaju svog poslovanja na prirodni okoliš te da spremno nosimo odgovornost u osiguravanju da ovaj svijet i dalje podržava civilizaciju u budućim naraštajima.

Koristeći najbolju praksu opisanu u međunarodnim normama ISO 14000, izgradili smo naš Sustav upravljanja okolišem i integrirali ga sa Sustavom upravljanja kvalitetom koji u KING ICT-u postoji od 2002. godine. Naš partner u održavanju oba sustava upravljanja, Lloyd's Register Quality Assurance, provjerio je cjelovitost i učinkovitost sustava te potvrdio njegovu sukladnost sa zahtjevima norme ISO 14001.

Na osobnoj razini svi mi imamo utjecaj na prirodni okoliš, čega su svjesni svi djelatnici KING ICT-a, kojih danas,  u svim zemljama u kojima KING ICT posluje, ima više od 240. Upravljanje prirodnim okolišem, u svojem najjednostavnijem obliku, traži od nas da upravljamo svojim aktivnostima tako da smanjimo nepovoljne utjecaje na okoliš na minimum.

Potaknuti ovakvim promišljanjima u KING ICT odlučili smo na strukturiran i sustavan način pristupiti razmatranju utjecaja našeg poslovanja na prirodni okoliš, te tako brigu o okolišu uključiti u upravljanje poduzećem kao ravnopravan proces što su s veseljem prihvatili svi djelatnici. Sustavni pristup upravljanja okolišem zasnovali smo na četiri temeljna uporišta: etičkom, gospodarskom, pravnom i komercijalnom.

Etičko – kao ljudska bića dužni smo brinuti o svijetu u kojem živimo i predati ga našoj djeci i unucima u dobrom stanju; naša briga mora biti usmjerena na svijet kao cjelinu, njegovu vodu, zemlju, zrak, prirodna bogatstva, bilje, životinje i ljude, te njihove međusobne odnose.

Gospodarsko – očuvanjem prirodnih bogatstava, smanjenjem proizvodnje otpada, racionalnim trošenjem energije, kao i drugim aktivnostima u očuvanju prirodnog okoliša, također smanjujemo i troškove poslovanja.

Pravno – mnoge državne uprave u svijetu, uključujući i našu, propisale su zakone i pravilnike kojima se reguliraju načini kojima naš život i poslovanje utječe na prirodni okoliš; utvrđene su granice dopuštenih utjecaja i nepoštivanje tih ograničenja izlaže organizaciju kaznama koje će se također nepovoljno odraziti i na ugled organizacije; stoga nam je potreban sustav koji će osigurati da ne prelazimo dogovorene granice.

Komercijalno – sve više poslovnih organizacija se trudi odnositi odgovorno prema prirodnom okolišu pa to očekuju i od svojih dobavljača i partnera; bez dokaza o postojanju sustavne brige o utjecajima na okoliš organizacija će se naći u situaciji da sve teže pronalazi partnere voljne poslovati s njom; s druge strane, nove tržišne mogućnosti otvaraju se organizacijama koje su u stanju pokazati sustavu dobru praksu u upravljanju okolišem.