Novosti

Konferencija MS NetWork 6 u Neumu 18.-20.04.


MS NetWork 6 konferencija održava se u Neumu (BiH), od 18.-20.04.2016. Sudionici konferencije moći će prisustvovati predavanjima iz 6 tematskih cjelina. Radi se o predavanjima vezanima uz razvoj, infrastrukturu i sigurnost, poslovnu upotrebu tehnoloških rješenja, predavanjima stručnjaka iz MS Community-a, edukacijskim rješenjima i prikazima studija slučaja.

Na konferenciji će biti predstavljene i teme vezane uz Windows 10 na svim platformama, novu generaciju proizvoda iz Office skupine, infrastrukturu i sigurnost, poslovnu inteligenciju i napredne baze podataka, upravljanje projektima, razvoj aplikacija za Windows, Visual Studio 2015 i multi-platformski razvoj, korištenje Microsoft i open-source tehnologija, uz predstavljanje rješenja koja se koriste u edukaciji.

Stručnjaci iz KING ICT-a će na konferenciji održati dva predavanja. Predstavit ćemo kako se uz pomoć T-SQL-a,  Power Pivota i ostalih Power BI add-inova može napraviti jednostavan ali moćan BI alat za nadzor i analizu rada SQL servera, te implementaciju BI/DWH sustava u JP Elektroprivreda BiH.

Raspored i sažeci predavanja stručnjaka iz KING ICT-a:

Ivan Tepeš, KING ICT i Selma Kovačević, Elektroprivreda BiH: Studija slučaja - Implementacija BI sustava i skladišta podataka u JP Elektroprivreda BiH - izazovi i očekivani benefiti ( Galerija, 19.04.2016. u 12:00h)

Prezentirati će se konkretan projekt implementacije BI/DWH sustava u JP Elektroprivreda BiH. Projekt je za cilj imao implementaciju centralnog skladišta podataka za potrebe naprednih poslovnih analiza, izvještavanja i podrške poslovnom odlučivanju, u segmentu distributivne djelatnosti. Segmenti koje će predavanje pokriti su: opis problema i ograničenja s kojima se suočava poslovni sustav u analizama podataka i izvještavanju; zadani ciljevi, tehnički zahtjevi i opseg projekta (opis izvornih sustava i različitih tipova podataka); opis odabrane tehnologije; dinamika implementacije projekta, problemi/dileme u realizaciji, rješavanje istih; rezultati projekta: opis izvedenog stanja i svih komponenti sustava, izvještajnih formi i alata (Stage/Prestage baza, OLAP, specifikacija različitih metoda i tehnologija punjenja podataka iz izvornih sustava: direktan pristup bazi, pristup View-u koji sadrži agregirane podatke, itd.), uz Demo (prezentacija oglednih izvještaja koji nastaju kao rezultat direktnog upita na bazu, ili kao rezultat OLAP obrade podataka).

Dalibor Margotić, KING ICT – Portabl BI alat iz kućne radinosti za detekciju uskog grla i analizu rada SQL Servera (Galerija, 20.04.2016. u 14:00h)

SQL Server nudi oko 150 DMV i DMF (Dynamic Management Views/Functions) uz pomoć kojih se mogu dobiti mnoge informacije o radu SQL Servera, te detektirati i dijagnosticirati različiti problemi, uključujući problematične upite i procedure. Informacija ima dovoljno, međutim kako uz pomoć svih tih silnih podataka izvući smislene zaključke kako bismo dobili cjelokupnu snimku stanja rada SQL Servera? Power BI za Excel tu priskače u pomoć. Predavanje će pokazati kako se uz pomoć T-SQL-a, te Power Pivota i ostalih Power BI add-inova može napraviti jednostavan ali moćan BI alat za nadzor i analizu rada SQL Servera, koji se za 10 min može konfigurirati da radi s bilo kojim produkcijskim SQL Serverom. Na nizu primjera demonstrirat ćemo kako se pomoću takvog alata mogu detektirati uzroci usporenja SQL Servera, bilo da se radi o procesoru, memoriji ili disku, te kako na vizualno efektan način (u obliku dashboarda) dobiti uvid u koje vrijeme određeni upiti i procedure najviše resursno opterećuju server. Pomoću tako dobivenih informacija možemo precizno, "kirurški" pristupiti rješavanju problema, a nakon potrebnih intervencija možemo uspoređivati stanje sustava prije i poslije intervencija. Takav pristup nam omogućava i svojevrsno dokumentiranje provedenih optimizacija te dokaz o ispravnosti rada SQL Servera nakon naše intervencije. Ukoliko vas zanima kako napraviti takav alat, pridružite se predavanju.

Sva predavanja će se odvijati u kongresnom centru Grand Hotela Neum. Otvaranje konferencije planirano je za 18.4.2016. godine u 18:00 sati.

Više o konferenciji