Novosti

Očitovanje tvrtke povodom napisa u Nacionalu


U članku pod naslovom „Uskok istražuje M SAN zbog Plinacroa“ objavljenom u Nacionalu 3. siječnja 2012., izneseno je niz netočnih informacija te se time neistinito prikazuje angažman tvrtke KING ICT u projektu  „Integracija informacijskih resursa Plinacra i izvedba sustava za komercijalno upravljanje transportom plina“. 

Neistinitim podacima i zlonamjernom interpretacijom takvih podataka, tvrtki KING ICT nanosi se velika poslovna šteta i narušava ugled, stoga smatramo potrebnim podastrijeti činjenice široj i poslovnoj javnosti. Naglašavamo kako je uistinu štetno da se na ovakav način pokušava diskreditirati i oblatiti jedan od najuspješnijih informatičkih projekata u Hrvatskoj  u proteklih nekoliko godina. 

Osnovne informacije o projektu: 

Konzorcionalni nositelji ugovora u projektu „Integracija informacijskih resursa Plinacra i izvedba sustava za komercijalno upravljanje transportom plina“ su tvrtke KING ICT d.o.o. i Končar KET d.d..  Pored ove dvije tvrtke,  u projektu su  kao podisporučitelji aktivno sudjelovale tvrtke Primakon d.o.o., Compfab d.o.o., Oracle Hrvatska, IN2 d.o.o. i Omega Software d.o.o. 

Cjelokupni projekt obuhvaća sustave za:

  • komercijalno upravljanje transportom plina
  • upravljanje poslovnim procesima
  • upravljanje projektima
  • upravljanje zadacima
  • upravljanje korisničkim zahtjevima
  • upravljanje identitetom i pristupom

te 

  • nadogradnju ICT infrastrukture
  • izradu središnjeg portala
  • elemente informacijske sigurnosti
  • prilagodbu postojećih poslovnih sustava

Projekt je pokazao sve prednosti objedinjavanja različitih tipova funkcija i tehnologija u integriranu cjelinu kako bi se uštedjelo na novcu i vremenu. Također se pokazalo kako hrvatske IT tvrtke mogu vrlo kvalitetno koordinirati i sinkronizirati svoj rad i znanje  u najzahtjevnijim projektima. Tome u prilog govori i veliki  interes potencijalnih naručitelja iz regije te globalnih isporučitelja ICT rješenja u transportnoj industriji. 

1. Priprema natječaja 

U  Nacionalu navodi se da su stručnjaci KING ICT-a sudjelovali u izradi dokumentacije za natječaj na koji se tvrtka KING ICT potom javila i na njemu pobijedila. U odgovoru na ovakve insinuacije, možemo se pozvati i na poslovnu praksu i na zakonske odredbe o provedbi javnih natječaja. 

Uobičajena je praksa da informatičke tvrtke sakupljaju informacije  o poslovnim izazovima, planovima i investicijama potencijalnih naručitelja i to iz javno dostupnih izvora. Informatičke tvrtke potencijalnim naručiteljima prezentiraju proizvode, rješenja i usluge koja mogu doprinijeti boljem rješavanju  problema, ispunjenju zakonskih obveza te povećanju efikasnosti i sveukupnoj informatizaciji poslovnih procesa. Ovisno o kompleksnosti projekata i dostupnosti tehničkih informacija,  naručitelji samostalno izrađuju projektne zadatke i tehničke specifikacije ili za to angažiraju specijalizirane tvrtke. 

Tehničke konzultacije i pripreme natječajnih dokumentacija obveznika Zakona o javnoj nabavi definirane su člancima 11a ili 55 Zakona o javnoj nabavi NN 110/07: 

Sudjelovanje u pripremi postupka javne nabave (tehničke konzultacije) 

Članak 11.a 

Gospodarski subjekt koji je izravno ili neizravno sudjelovao u tehničkim konzultacijama u pripremi postupka javne nabave smije sudjelovati u tom postupku javne nabave kao ponuditelj ili natjecatelj, uz uvjet da naručitelj osigura da iskustvo stečeno sudjelovanjem u pripremi postupka javne nabave ne dovodi tog gospodarskog subjekta u prednost prilikom izrade njegove ponude u odnosu na ostale gospodarske subjekte. 

Način pripreme dokumentacije za nadmetanje 

Članak 55. 

(7) Prije započinjanja postupka javne nabave javni naručitelji mogu, koristeći se tehničkom konzultacijom, tražiti ili prihvatiti savjet koji se može iskoristiti u pripremi predviđenih specifikacija, ali takav savjet ne smije imati učinak sprječavanja tržišnog natjecanja. 

Tvrtke iz sastava M SAN Grupe nisu sudjelovale u savjetovanju ili sličnim poslovima za pripremu natječaja javnih subjekata u Republici Hrvatskoj. 

2. Kašnjenje u isporuci sustava koji ne funkcionira 

U tekstu u Nacionalu tvrdi se da KING ICT nije dovršio projekt u predviđenim rokovima i da sustav ni danas ne funkcionira u potpunosti. No činjenice koje je lako provjeriti i dokumentirati govore  suprotno:   

U planiranome roku od 17 mjeseci  realizirano je više od  70% projekta i većina je sustava stavljena u funkciju

Do lipnja  2010. godine realizirano je gotovo 90% projekta i preostali su samo dijelovi sustava za komercijalno upravljanje te radovi na redundantnoj lokaciji u Ivanić Gradu.

Osnovni razlozi kašnjenja projekta su: 

Kašnjenje u donošenju podzakonskih akata: Mrežna pravila transportnog sustava, Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom te Pravilnik o organizaciji tržišta prirodnog plina

Naknadne izmjene pravilnika i podzakonskih akat

Potreba za uključivanjem dodatnih resursa za prilagodbu postojećih sustava Plinacra

Pogonski objekt na redundantnoj lokaciji u Ivanić Gradu nije bio završen, to se dogodilo tek u proljeće 2011. godine

To su činjenice o jednom od velikih i uspješnih projekata koje smo izveli u suradnji s partnerima i na koji smo ponosni jer je riječ o zahtjevnom projektu visokih stručnih dometa koji pridonosi boljem i efikasnijem poslovanju našeg klijenta. 

Taj su uspjeh itekako uočili potencijalni naručitelji s regionalnog tržišta kao i veliki, globalni isporučitelji ICT rješenja, pa nam je žao da ga u našoj sredini ne uočavaju oni koji bi trebali objektivno i na temelju činjenica informirati javnost. 

S poštovanjem, 

KING ICT d.o.o.
Plamenko Barišić
Predsjednik Uprave