Novosti

Očitovanje tvrtke povodom napisa u Novom listu


U članku pod naslovom „Besramno isisavanje“, podnaslova „Povlašteni dobavljači“ objavljenom u Novom listu 3. listopada 2012., izneseno je niz netočnih informacija te se time neistinito prikazuje angažman tvrtke KING ICT u projektima nabave i implementacije specijaliziranih sustava te njihovog održavanja za Hrvatske autoceste. Ti projekti obuhvaćaju softver i hardver koji se nalaze na svim naplatnim postajama u Republici Hrvatskoj i centralnoj lokaciji HAC-a.

Neistinitim podacima i zlonamjernom interpretacijom takvih podataka, posebice tvrdnjama „besramno isisavanje“; „užasno napuhavanje cijena“, „povlašteni dobavljači“, tvrtki KING ICT nanosi se velika poslovna šteta i narušava ugled, stoga smatramo potrebnim podastrijeti činjenice široj i poslovnoj javnosti. 

Naglašavamo kako je uistinu štetno da se na ovakav način pokušavaju diskreditirati i oblatiti jedni od najuspješnijih informatičkih projekata u Hrvatskoj u proteklih nekoliko godina. 

Već se na prvoj stranici navodi neistinita tvrdnja koja se provlači dalje kroz tekst. Netočan je navod da je "KING ICT tvrtka u vlasništvu umirovljenog generala Krstičevića". Gospodin Damir Krstičević je član Nadzornog odbora tvrtke KING ICT i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora M SAN Grupe te predsjednik Nadzornog odbora PP Orahovice. Sve tvrtke u grupaciji imaju svoje Uprave koje su odgovorne za poslovanje, a Nadzorni odbor ima posve drugačiju funkciju u tvrtkama.

U dijelu teksta koji govori o nama nepoznatom nalazu sudskog vještaka, uvažavajući poziciju sudskog vještaka, moramo skrenuti pažnju na činjenicu da sustav BIAS i sustav Legato extender uopće nisu kompatibilni te se ne mogu ni uspoređivati, što novinar u tekstu čini. 

Naime, sustav BIAS služi za automatizirano arhiviranje slika sa svih naplatnih postaja, pregled i upravljanje podacima s naplatnih postaja na siguran način. Sustav se sastoji od značajne količine hardvera i softvera s obzirom da su pokrivene sve naplatne postaje u cijeloj Hrvatskoj. Sustav sadrži niz specijaliziranih funkcionalnosti koje uopće nisu svojstvene za usporedbu sa Legato extenderom ili sličnim tipom proizvoda. 

Iz ovoga je očito da novinar krivo i proizvoljno tumači nama nepoznati nalaz sudskog vještaka, na štetu tvrtke KING ICT. 

U dijelu teksta s podnaslovom „Nadogradnja sustava“ novinar govori o količini prostora potrebnog za pohranu podataka. Novinar nestručno uspoređuje vrijednosti terabajta za pohranu podataka u kućnoj te serverskoj upotrebi u odnosu na istu u poslovnim sustavima i specijaliziranim uređajima. Neusporediva je pouzdanost i sigurnost uređaja za pohranu podataka u jednom tako velikom poslovnom sustavu, ili u kućnoj uporabi te time takva usporedba tržišnih cijena nije relevantna. Pored ovoga predmetni ugovor obuhvaća i softver i hardver, a sustav za pohranu podataka čini jedan dio sustava.

U dijelu teksta koji se odnosi na implementaciju i održavanje sustava za SMS nadoplatu ENC uređaja i nadoplatu putem web portala, vidi se da novinar očito nema saznanja o opsegu i funkcionalnosti sustava te nam nije jasno odakle izvlači zaključak da se cijena za tako velike sustave kreće do nekoliko milijuna kuna. 

Indikativno je da novinar u cijelom tekstu samo djelomično navodi usluge i opis opreme koji su predmet ugovora, izbjegavajući točan podatak. Na žalost, moramo ustvrditi kako nam nije jasan razlog zbog kojeg novinar nije objektivno iznio činjenice, a nije se ni potrudio upoznati opseg i svrhu sustava i koliko on doprinosi poslovnoj uspješnosti HAC-a. 

Na kraju teksta navodi se kako "M SAN Grupa d.d. i KING ICT imaju ugovore s Vladom RH vrijedne gotovo pola milijarde kuna". Tvrtke M SAN Grupa i KING ICT kao ni njihovi čelni ljudi, nisu potpisale ugovore s Vladom Republike Hrvatske, kao što je to pogrešno navedeno u članku. M SAN Grupa d.d. je distributer, a distribucija je veleprodaja tvrtkama u privatnom vlasništvu, a ne državnoj upravi i javnim poduzećima. Dakle, M SAN Grupa d.d. uopće ne posluje s državom te slijedom toga nije ni bila u prilici sklopiti ugovore u vrijednosti približno pola milijardi kuna. 

KING ICT je sve svoje ugovore sa javnim sektorom sklopio sukladno Zakonu o javnoj nabavi i oni čine oko 30% ukupnih prihoda. 

S poštovanjem,

KING ICT d.o.o.
Plamenko Barišić
Predsjednik Uprave