Novosti

Održana konferencija KOM 2011.


U Opatijskom hotelu Adriatic, 21-23. listopada 2011. godine, održana je stručna konferencija o elektroničkim komunikacijskim tehnologijama i normama u informatici KOM 2011. Konferenciju su organizirali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Primorsko-goranska županija i firma CASE. 

KING ICT je sudjelovao u radu konferencije prezentacijom rada „U oblak vjerujemo“ (engleski naslov: In Cloud we Trust). Ovaj stručno-istraživački rad uspješno je prezentirao Dragutin Vuković. U prezentiranom radu ostvaren je doprinos izučavanju suradnje u raspodijeljenim računalnim sustavima kroz razmatranje uvođenja socioloških pojmova povjerenja i pouzdanja u funkcijski model infrastrukture raspodijeljenog sustava. 

Uvjerenost da se suradnja u on-line uslugama može značajno poboljšati uvođenjem prikladnih funkcija u infrastrukturu računalnih mreža koje bi poticale razvoj povjerenja i pouzdanja između klijenata i pružatelja usluga u Internetu proizlazi iz zaključaka donesenih na temelju istraživanja u nekoliko područja, uključujući sociologiju (pouzdanje, povjerenje), tehnologiju (mreže komunikacije, Internet tehnologije) i upravljanje (identitet, sigurnost informacija): pouzdanje proizlazi iz povjerenja a povjerenje se uspostavlja među jedinkama predstavljenim svojim identitetima; u računalnim i komunikacijskim tehnologijama, koncept povjerenja se općenito vezuje uz pouzdanost i robusnost, što je kriva predodžba u smislu odnosa povjerenja između kupca i pružatelja usluge vezano uz sigurnost informacija; postoje informacijske tehnologije trenutno raspoložive i sposobne podržati i poboljšati odnose povjerenja među različitim mrežnim sustavima, ali njihovoj primjeni nedostaje sustavski pristup, to jest primjenjuju se na pojedinačnim rješenjima time povećavajući broj međa nepovjerenja. 

U ovom radu prikazan je koncept arhitekture takvog sustava – raspodijeljeni računalni sustav višerazinskih ćelija. Njegova sposobnost da potpomogne suradnju u umreženoj okolini, temeljeno na načelu povjerenja i pouzdanja, ocijenjena je primjenom modela 'trust, confidence and cooperation' (TCC model). 

Potvrđeno je uvjerenje da ova arhitektura implementirana u Internet može ponuditi poboljšanu kontrolu nad korisničkim identitetima a opet podržati njihovu mobilnost, te reducirati rizik krađe identiteta i s tim povezane prijevare, osiguravajući tako pružatelje usluga od gubitka podataka i financijskih rizika koji mogu proizaći iz toga. 

U konačnici, sa ćelijskom arhitekturom, pružatelji usluga mogli bi reducirati troškove i olakšati širenje na nova tržišta. 

Link: CASE informatički inženjering