Novosti

Matija Mandić sudjelovao je na Panelu za Krizno planiranje i normativno uređenje fizičke i tehničke zaštite kritične infrastrukture

Okrugli stol 'Prevencija rizika u urbanim sredinama'


Direktor sektora tehničke zaštite i pasive KING ICT-a Matija Mandić, kao predstavnik Hrvatskog ceha zaštitara, sudjelovao je na Panelu za Krizno planiranje i normativno uređenje fizičke i tehničke zaštite kritične infrastrukture urbanih sredina. Panel je organiziran u Sarajevu u sklopu međunarodnog okruglog stola na temu "Prevencija rizika u urbanim sredinama" u suradnji s Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu te s Fakultetom Univerziteta "Sv. Kiril i Metodij" iz Skopja.

Na izlaganju je prezentirao na koji je način Hrvatska uskladila svoju zakonsku regulativu s EU kroz Zakon o kritičnim infrastrukturama. Također naglasio je važnost interdisciplinarnog pristupa u dijelu identifikacije i upravljanja kritičnim infrastrukturama kroz analizu rizika te sigurnosne planove s posebnim naglaskom na postupanje s osjetljivim i klasificiranim podacima vezanim za kritičnu infrastrukturu. 

„Kritična infrastruktura urbanih sredina mora se promatrati sveobuhvatno jer predstavlja sustave, mreže i objekte od posebnog značaja, kao što su vodocrpilišta, energetski sustavi, sustavi prometa i veza, komunikacijski sustavi, bolnice, javne ustanove i slično. Njihov prekid djelovanja ili prekid isporuke roba ili usluga može imati ozbiljne posljedice za nacionalnu sigurnost, zdravlje i živote ljudi, imovinu i okoliš, sigurnost i ekonomsku stabilnost te neprekidno funkcioniranje vlasti“, ističe Matija Mandić.

(Izvor fotografije: Klix.ba)