Certifikati i politike upravljanja

Politika okoliša


U KING ICT svjesni smo da održivost našeg poslovanja ovisi o skladnim odnosima sa svim dionicima našeg poslovanja, te nastojimo u potpunosti razumjeti njihove sadašnje i buduće potrebe, uključujući prirodu, razmjere i utjecaj na okoliš naših aktivnosti, proizvoda i usluga.

Zato:

Osluškujemo zahtjeve svih dionika spram okoliša, analiziramo kontekst poslovanja kako bismo u njemu prepoznali aspekte okoliša radi procjene, analize i tretiranja rizika okoliša, vodimo brigu o sprečavanju onečišćenja i smanjivanju nepovoljnih utjecaja na okoliš, te racionalno gospodarimo prirodnim resursima.

Kupcima naših proizvoda i usluga pomažemo u učinkovitom korištenju njihovih poslovnih potencijala kroz proizvodnju računala i softvera, pružanje usluga integracije informacijsko - komunikacijskih sustava, usluga IT podrške, usluga poslovne i tehničke edukacije, te projektiranja, implementacije i održavanja podatkovnih centara, vodeći stalnu brigu o sprečavanju onečišćenja i smanjivanju nepovoljnih utjecaja na okoliš.

Omogućujemo svim zaposlenicima da svojim djelovanjem i svjesnošću doprinesu očuvanju okoliša, sprečavanju onečišćenja, smanjenju negativnih utjecaja na okoliš i racionalnom trošenju prirodnih resursa.

Legislativne, regulatorne i ugovorne zahtjeve u vezi s okolišem poštujemo i osiguravamo zadovoljenje njihovih zahtjeva, kao i ostalih zahtjeva koje smo se obavezali poštivati, u djelokrugu naših odluka i aktivnosti.

Integrirali smo upravljanje okolišem s ostalim sustavima upravljanja i poslovnim procesima kako bismo osigurali stalno poboljšavanje sustava upravljanja okolišem, s uspostavljenim mjerljivim ciljevima, planovima i programima upravljanja okolišem.

Širimo utjecaj naše brige za okoliš kroz proaktivno sudjelovanje i stalnu komunikaciju o okolišu sa svim dionicima.

Upravljanje okolišem u našem poslovanju oblikovali smo i primijenili, te ga održavamo i poboljšavamo u skladu s načelima i zahtjevima koje postavlja međunarodna norma ISO 14001. Sustav upravljanja okolišem, uključujući usvojenu i odobrenu politiku i sve povezane dokumente, objavljen je putem intraneta društva i dostupan je svim zaposlenicima. Politika okoliša, te druge odabrane informacije u vezi s upravljanjem okolišem, javno su dostupne putem interneta. 

Revizija 3, 2017-03-07

Plamenko Barišić, Predsjednik Uprave