Certifikati i politike upravljanja

Politika kvalitete


U KING ICT svjesni smo da uspjeh našeg poslovanja ovisi o zadovoljstvu kupaca. Dosljedno nastojimo u potpunosti razumjeti njihove sadašnje i buduće potrebe, zadovoljiti njihove zahtjeve i nadmašiti njihova očekivanja, zato:

Kupcima pomažemo u cjelovitom i učinkovitom korištenju poslovnih potencijala kroz proizvodnju računala i softvera, pružanje usluga integracije informacijsko-komunikacijskih sustava, usluga IT podrške, usluga poslovne i tehničke edukacije, te projektiranja, implementacije i održavanja podatkovnih centara;

Vrednujemo rizike i prilike za kvalitetu koje prepoznajemo kroz analizu konteksta poslovanja, te planiramo i primjenjujemo mjere za njihovo tretiranje;

Aktivno gradimo povjerenje i konstruktivne odnose s kupcima i dobavljačima kroz međusobno razumijevanje i uvažavanje zasnovano na znanju, sposobnosti i normama struke te objektivnom gledanju na tehnologiju;

Logiku naših poslovnih procesa i njihovog međusobnog djelovanja usmjeravamo na zadovoljavanje zahtjeva kupaca i osiguranje njihovog zadovoljstva;

Integriramo naš sustav upravljanja kvalitetom s drugim sustavima upravljanja i poslovnim procesima radi poravnavanja ciljeva kvalitete sa strateškim ciljevima poslovanja, te skladnog i učinkovitog međusobnog djelovanja procesa i sustava;

Temelj za donošenje odluka o našim aktivnostima nalazimo u činjenicama podržanim vjerodostojnim dokazima, proizašlim iz praćenja i mjerenja ključnih pokazatelja;

Edukaciju i osposobljavanje, kao i stalnu brigu o zaposlenicima, ugrađujemo u temelje organizacijske sposobnosti na kojoj se zasniva zadovoljstvo naših kupaca;

Trajno poboljšavanje je načelo kojim se vodimo u svim perspektivama upravljanja kvalitetom i u svim procesima;

Aktivnim djelovanjem i svjesnošću o potrebi zadovoljavanja zahtjeva naših kupaca svi zaposlenici doprinose trajnom poboljšavanju kvalitete.

Sustav upravljanja kvalitetom u našem poslovanju oblikovali smo i primijenili, te ga održavamo i poboljšavamo u skladu s načelima i zahtjevima koje postavlja međunarodna norma ISO 9001. Sustav upravljanja kvalitetom, uključujući usvojenu i odobrenu politiku kvalitete, te sve povezane dokumente, objavljen je putem intraneta društva i dostupan je svim zaposlenicima. Politika kvalitete, te druge odabrane informacije u vezi s upravljanjem kvalitetom, javno su dostupne putem interneta.

Revizija 6, 2017-03-07

Plamenko Barišić, Predsjednik Uprave