Industrije

Download PDF

Prijava na visoka učilišta

Za MZOS i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja razvijen je informacijsko-administrativni sustav za upis na visoka učilišta u RH

Dvije su se bitne stvari u obrazovanju u Hrvatskoj dogodile 2009. – uvedena je državna matura i informatizirana je prijava ispita državne mature i prijava budućih studenata na visoka učilišta.

Rješenje

Nacionalnom informacijskom sustavu prijava na visoka učilišta pristupa se putem internet stranice www.postani-student.hr
Svi podaci i rezultati obrađuju se elektronički, a to znači da svaki mladi čovjek u važnim trenucima za svoju budućnost, kao što su polaganje državne mature i upis na visoko učilište, može računati na jasna pravila, jednaka za sve.

Tehnologija

Informacijsko-administrativni sustav za upis na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj razvijen je u suradnji s partnerima na Microsoft tehnologijama.
Rješenje koristi Microsoft SQL Server za upravljanje bazom podataka, a web aplikacije načinjene u .NET tehnologiji izvode se na web farmi koja je zajednička i za druge sustave od nacionalnog značaja.