Novosti

Uspješno uveden sustav za obradu i kontrolu potpora u poljoprivredi


IAKS je informacijski sustav za kontrolu i praćenje poticaja u poljoprivredi, a u Hrvatskoj je uveden za potrebe Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

Hrvatska je tako dobila sustav u kojem su sadržani stvarni podaci o resursima poljoprivrednika i plaćanju potpora u poljoprivredi. Podaci služe za  administrativne svrhe, ali i za izradu analiza uz koje se može efikasnije odlučivati i provoditi  poljoprivrednu politiku. 

Ovaj projekt, vrijedan više od dva milijuna eura,  financiran je putem IPA fondova EU. Nositelj projekta je tvrtka KING ICT u suradnji s hrvatskim i inozemnim partnerima, češkim Ekotoxom i slovenskom tvrtkom Sinergise. 

Zemlje članice EU upravo pomoću IAKS-a dodjeljuju, prate i kontroliraju plaćanja poljoprivrednicima, kao i izravna plaćanja te određuju mjere ruralnog razvoja vezane uz poljoprivredne površine. Sustav se sastoji od poljoprivrednih registara, zaprimanja, administrativne kontrole i odobravanja  zahtjeva,  kontrole na terenu, daljinske kontrole i višestruke sukladnosti. 

Također, IAKS sadrži  izvještajni sustav. Implementacija sustava obuhvatila je razvoj softverskog rješenja sukladno zahtjevima zajedničke poljoprivredne politike EU, razvoj i integraciju financijskog modula za plaćanje i izvještavanje prema tijelima EU, reviziju i unapređenje poslovnih procedura vezanih uz potpore, edukaciju  više od 600 zaposlenika Agencije za plaćanja u poljoprivredi,  Ministarstva poljoprivrede, Hrvatske poljoprivredne agencije i Hrvatske poljoprivredne komore za korištenje sustava, kao i edukaciju više od 800 poljoprivrednika o kriterijima višestruke sukladnosti. Također, provedena je kampanja kojom su poljoprivrednici i javnost upoznati sa sustavom.  

Projekt je bio tehnički zahtjevan i dugotrajan, no ciljevi su ispunjeni u zadanim rokovima. Ovim projektom i uspostavom IAKS sustava, stvoreni su preduvjeti da se  transparentno obrađuju, odobravaju i kontroliraju isplate nekoliko milijardi kuna različitih potpora i poticaja sukladno hrvatskom i europskom zakonodavstvu . Kako je projekt izveden po zadnjim smjernicama zajedničke poljoprivredne politike EU i najnovijim tehnološkim standardima, za njegove su rezultate zainteresirane institucije zemalja iz regije kao i zemalja članica EU koje namjeravaju nadograđivati ili u potpunosti mijenjati svoje IAKS sustave.  

Korisni linkovi: 

www.apprrr.hr

www.mps.hr