Industrije

Download PDF

Aplikacija za upravljanje radnom učinkovitošću djelatnika

Aplikacija koja upravljanje ljudskim potencijalima čini efikasnijim i jednostavnijima

U skladu s trendovima drugih europskih poreznih administracija, Porezna uprava RH modernizirala je svoje poslovanje. Oslanjajući se na stručnost svojih djelatnika u provođenju usvojenih propisa, dio svoje strategije razvoja Porezna uprava je usmjerila upravo na kvalitetnije upravljanje ljudskim potencijalima, edukacijske programe i jačanje kompetencija djelatnika.

Rješenje

Aplikacija za upravljanje radnom učinkovitošću djelatnika Poreznoj upravi omogućuje transparentno vrednovanje rada i ostvarenih zadanih ciljeva svakog djelatnika. Procjena radnog učinka djelatnika temelji se na razini kompetencije pojedinog djelatnika, zadanih poslovnih ciljeva te povratne informacije za voditelje, kroz uzajamno ocjenjivanje.Aplikacija omogućuje da svaki djelatnik vidi postavljene ciljeve koji su podijeljeni na ciljeve Porezne uprave, organizacijske jedinice, ciljeve radnog mjesta te osobne ciljeve. Kroz aplikaciju, u svakom trenutku, zaposlenik i voditelj mogu efikasno i jednostavno komunicirati oko procesa definiranja ciljeva, slanja ostvarenih rezultata na uvid i ocjenjivanja realiziranog.

Tehnologija

Rješenje je tehnički i procesno integrirano s postojećim informacijskim sustavom za upravljanje ljudskim potencijalima (HRMIS) Porezne uprave te predstavlja njezin sastavni dio. Funkcionalne specifikacije i dizajn sustava realizirani su uzimajući u obzir specifičnosti Porezne uprave. Dizajn i struktura aplikacije se temelji na Oracle tehnologiji.