Certifikati i politike upravljanja

Politika privatnosti

Strateško usmjerenje Društva*, kao voditelja obrade, je da vaše osobne podatke obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno, na načine koji pružaju primjerenu sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od …

Politika kvalitete

Svjesni da uspjeh našeg poslovanja ovisi o zadovoljstvu kupaca, u našem Društvu* dosljedno nastojimo u potpunosti razumjeti njihove sadašnje i buduće potrebe, zadovoljiti njihove zahtjeve i nadmašiti njihova oč …

Politika informacijske sigurnosti

Priroda poslovanja našeg Društva* podrazumijeva obradu i razmjenu informacija s unutarnjim i vanjskim dionicima našeg poslovanja, kojima pomažemo u cjelovitom i učinkovitom iskorištavanju njihovih poslovnih prilika …

Politika zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

U našem Društvu* svjesni smo da održivost i uspjeh našeg poslovanja ovise o sigurnom i zdravom radnom okruženju te smanjivanju rizika za naše zaposlenike, podizvođače i ostale strane na koje naše aktivnosti mogu …

Politika okoliša

Svjesni da održivost našeg poslovanja ovisi o skladnim odnosima sa svim dionicima našeg poslovanja, u našem Društvu* nastojimo u potpunosti razumjeti njihove sadašnje i buduće potrebe, uključujući prirodu, razmjere …

Certifikat poslovne sigurnosti

Tvrtka KING ICT posjeduje certifikat poslovne sigurnosti od 25.09.2014. godine. U skladu s njime, tvrtki je omogućen rad s klasificiranim podacima i sklapanje klasificiranih ugovora stupnja tajnosti: Nacionalno TAJNO, NATO SECRET i EU SECRET. …

Rješenje za obavljanje djelatnosti privatne - tehničke zaštite

KING ICT posjeduje važeće Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za obavljanje djelatnosti privatne zaštite – tehničke zaštite. Time je KING ICT u potpunosti usklađen sa zakonskom regulativom Republike …