Novosti

KING ICT na konferenciji 'Hrvatski dani sigurnosti 2019. – sigurnost u novim oblicima'


U Opatiji se od 23. do 25. listopada održavala konferencija „Hrvatski dani sigurnosti 2019.“ u čijem je fokusu bila sigurnost u novim oblicima s ciljem analize i prikaza procesa koji se trenutno odvija.

Riječ je o preoblikovanju klasične, konzervativne i reaktivne sigurnosti u proaktivnu, kojoj su u prvom planu kibernetička i informacijska sigurnost, izgradnja sigurnosno operativnih centara, upravljanje rizicima i krizama te kontinuitetom poslovanja.

Na konferenciji su se družili vodeći domaći i svjetski menadžeri sigurnosti i dobili priliku raspravljati o izazovima u struci i razmijeniti primjere dobrih praksi u ovoj sferi. Pozivu se odazvao i KING-ov stručnjak i direktor Sektora tehničke zaštite i pasive, Matija Mandić, koji je održao predavanje na temu „Primjena naprednih tehnologija videonadzora na infrastrukturi nove generacije“.

Matija je predstavio sveobuhvatan tehnološki pogled na primjenu naprednih koncepata sustava videonadzora i videoanalitičkih tehnologija na infrastrukturi nove generacije s posebnim naglaskom na petu generaciju mobilnih mreža (5G). Objasnio je i primjenu hiper konvergentne infrastrukture kao centralne softverski definirane ICT infrastrukture.

Potrebno je kontinuirano raditi na unapređivanju poslovne izvrsnosti kroz usvajanje i primjenu novih tehnologija.“, poručio je Matija.

Također, izložio je nekoliko primjera iz primjene infrastrukture nove generacije u području sigurnosti kao što su videonadzor, videoanalitika, virtualna i proširena stvarnost, osobni AI asistent te primjena i procesiranje informacija s besposadnih letjelica.

Softverski definirana inteligencija smanjuje operativno upravljanje, pruža mogućnost automatiziranog osiguravanja računalnih i memorijskih kapaciteta za dinamička radna opterećenja i predstavlja bitan korak u kreiranju podatkovnih centara nove generacije“, rekao je Matija.